torsdag 30 december 2010

Gräsmjölk?

Jag köper utan vidare att säd att katastrofalt dåligt för oss, och baljväxter lika så. Mejeri tycks ligga på samma nivå, men gud så svårt det är att vara helt utan!

Robb Wolf (paleo fantast) återkommer ofta till ämnet i sina podcasts. Så här säger han:
- om man inte har några uppenbara problem med mejeri,
- och inte lider av "tysta inflammationer" i kroppen,
- och dessutom kan få tag i "gräsmejeri",
så kan man gott inkludera en del mejeri i kosten.

Gräsmejeri - i Sverige!?
Ekologisk mjölk, grädde och ost går ju att få tag på. Ekologiskt ska ju vara bra! Eller? Problemet är att korna utfodras med ekologiskt säd, och ja, den säden påverkar påverkas oss när vi konsumerar de produkterna (detta gäller förövrigt även ekologiskt kött).


Bättre alternativ
Järna Mejeri är ett litet mejeri strax söder om Södertälje. Alla deras produkter är Krav- och Demetermärkta. Krav innebär ju som ni vet ekologiskt, och då är vi tillbaka i förra paragrafen, men Demeter är ur vår synvinkel väldigt intressant. Demeter är märkningen för biodynamisk odling och djurhållning. Kraven är rigorösa. Kort kan man säja att Demeter står för frisk mat, vilket i sin tur är bra för miljön och allt levande.
Jag letade rätt på föreskriften gällandes utfodring av mjölkkor (du kan läsa detaljerna sist i inlägget), men för att få extra klarhet så mailade jag Järna Mejeri och frågade om det var så att korna gick på bete på sommaren för att sedan ges hö på vintern. Här är svaret jag fick:
"Korna får som du skriver gräs (bete så mycket som möjligt) respektive hö eller hösilage (hö som förvaras i gastäta torn) och dom får sädkross - tyvärr. Dock minsta möjliga och av sådan kvalité som inte duger till annat. Dessutom får dom rapsfrökaka (rester efter rapsoljepressen). Idealet skulle vara gräs – bete, hö och löv (hassel, björk, äpple, lind m fl). Kanske når vi det i framtiden."
Glädjande att det faktiskt verkar som om Järna Mejeri strävar efter att göra sina produkter ännu bättre! Och för oss som inte är riktigt redo att ge upp mejeri helt och hållet så ter sig produkterna ifrån Järna Mejeri som bästa möjliga alternativ. De kan vara lite svåra att få tag på, men jag vet att ICA i Liljeholmen har mjölk, yoghurt, fil och crème fraiche åtminstone!

Ät Gott!


5.5.2. Utfodring av mjölkkor, får, getter och hästar Utfodringen ska vara anpassad till djurarten och innehålla en så hög andel som möjligt av grovfoder (t.ex. grönfoder, hö). Minst 60 % av torrsubstansen i den dagliga foderransonen ska vara grovfoder. Sommarutfodringen måste övervägande bestå av grönfoder; foderintag genom bete ska eftersträvas. På vintern ska djuren få en så hög andel hö som möjligt (kor minst 3 kg/djur/dag, små idisslare i motsvarande grad).
Vid speciella väderlek och klimatförhållanden då man inte kan skörda hö av bra kvalitet är det tillåtet att utfodra med ensilage av gräs (klöver), som har slagits efter blomningens början (dispens 26). Basfoder ransonen får inte under hela året bestå enbart av ensilage. Inköp av foder från ekologiskt ursprung är begränsat till 20 % (ts). Fodermedel av animaliskt ursprung är uteslutna, undantaget mjölk och mjölkprodukter. För betesgårdar där spannmålsodling inte är möjlig p.g.a. klimatet eller vid vegetationsfattiga extrema lägen kan dispens ges för inköp av foder utifrån de underlag som redovisas (dispens 14).

10 kommentarer:

David Englund sa...

Jag har försökt ta reda på vad det är för skillnad på deras lantmjölk och vanliga mjölk, men inte hittat något. Dock inte mailat, har du någon koll Jonna?

Claes sa...

Vet att dom säljer en hel del av dessa produkter på Källan i Bromma, ligger på Tunnlandsvägen och drivs av antroposoferna i Järna!
Definitivt värt ett besök;-)

Jonna sa...

Nej David, jag vet inte, men jag kan maila och fråga!

Michael Kruse sa...

Hej Jonna

Som du vet är jag väldigt kostintresserad :)

Tänkte bara höra på vilka grunder du avfärdar hela gruppen baljväxter?

Hälsningar
Michael Kruse

Jonna sa...

Michael:
Har du hört talas om "leaky-gut-syndrome"? Detta orsakas av proteinerna i bl a säd och legymer. Autoimmuna sjukdomar som t ex MS och reumatism orsakas också av dessa...

Om du börjar med att läsa det här:
http://www.fourhourworkweek.com/blog/2010/09/19/paleo-diet-solution/

Och sen det här:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1115436/

Om du inte läst böcker som:
The paleo soulution av Robb Wolf,
Eat, move and be healthy av Paul Chek, Primal Blueprint av Mark Sisson, Primal Body-Primal Mind av Teresa Gedgaudas m fl så är det bara att sätta igång :)

Jonna sa...

David: de har bara lekt med namngivningen :) Mjölken är den samma!

Mattias sa...

Skönt att se att det finns möjligheter för oss "mjölkpundare" :)

Jag var förbi Cajsa Warg på St Eriksplan idag och där fanns mjölk, fil och yoghurt från Järna.

Gott nytt!!

Jonna sa...

Michael: glömde - det mesta du läser om säd i den första länken gäller även baljväxter.
Mattias: visste inte att Cajsa Warg fann på St Eriksplan! Strålande!

Unknown sa...

Om jag inte är helt ute och cyklar så äter även kravmjölkkossor en hel del ensilage. På sommaren är det väl lag på att korna ska få gå ute. Det borde alltså innebära att sommarmjöl är nyttigare än vintermjölk.

Jonna sa...

Tobias: för kravmjölk saknas kravet att korna i största möjliga mån ska få hö på vintern, de äter betydligt mer säd än demeter-korna. Och ja! Du har nog alldeles rätt i kravmjölken är strålande när korna är utsläppta på bete!